سوار کار برنز سنت پترزبورگ روسیه

سوار کار برنز مجسمه ای از پترکبیر در سنت پترزبورگ است که هر روزه تعداد زیادی از گردشگران تور روسیه به بازدید مجسمه این اسب سوار می روند. تندیس در سال های 1768 تا 1782 به دستور کاترین کبیر توسط مجسمه ساز فرانسوی اتین موریس فالکونه ساخته شد و عنوان مجسمه از شعری به همین نام از الکساندر پوشکین که از آثار مهم ادبی روسیه به شمار می آید گرفته شده است. این مجسمه یکی از نماد های شهر سنت پترزبورگ و یکی از جاذبه های گردشگری تور روسیه به حساب می آید.

سوار کار برنز سنت پترزبورگ روسیه

سوار کار برنز سنت پترزبورگ روسیه