کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو یک پلاک دایره ای شکل برنزی که کیلومتر صفر روسیه را نشان می دهد .کیلومتر صفر مکانی در پایتخت است که فاصله دیگر نقاط کشور از این نقطه سنجیده می‌شود. حال این مکان در مسکو رو به روی کلیسای ایبریان با فاصله کمی از میدان سرخ قرار دارد. بسیاری از بازدید کنندگان تور روسیه و مردم  به کیلومتر صفر می آیند بروی این دایره برنزی می ایستند و پس از آرزو کردن سکه ای را از کنار شانه خود پرتاب می کنند. باور آنان این است که اگر سکه به روی این دایره برنزی بیفتد آرزویشان بر آورده می شود. با تور روسیه همراه شوید و با یک تیر سه نشان بزنید و هم میدان سرخ, هم کاخ کرملین و همچنین کیلو متر صفر مسکو را از نزدیک ببینید و بهترین سفر خود را با تور روسیه تجربه کنید.

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو

کیلومتر صفر مسکو